Chào mừng quý vị đến với website của Ayligio.bachtuyet !

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên phải, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên phải.

Hệ thức lượng trong tam giác

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Mạnh Quyết
Ngày gửi: 21h:17' 07-07-2013
Dung lượng: 92.5 KB
Số lượt tải: 294
Số lượt thích: 0 người
HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC
Hệ thức lượng trong tam giác vuông
1.Cho 1 điểm O ở trong tam giác ABC .Từ O dựng OF ( AB, OG ( BC , OH ( AC
Chứng minh rằng AF2 + BG2 + CH2 = BF2 + CG2 + AH2
2.Cho hình vuông ABCD.Một đường thẳng qua A cắt BC tại M và cắt CD kéo dài tại I
Chứng minh rằng : 
3.Cho tam giác ABC vuông tại A,AC = 2AB,AH = 4.Tính các cạnh tam giác ABC
4.Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH
Chứng minh rằng : AB2.HC = AC2.HB
5.Cho tam giác ABC vuông tại A có các đường trung tuyến AD,BE,CF
Chứng minh rằng : BE2 + CF2 = 5AD2
6.Cho tam giác ABC cân tại A, CK là đường cao,chứng minh rằng :
AB2 + BC2 + CA2 = KB2 + 2KA2 + 3KC2
7.Cho tam giác ABC vuông tại A, D là hình chiếu vuông góc của A lên BC,gọi E và F là hình chiếu vuông góc của D lên AB và AC. Chứng minh rằng :
a) (  )2 =  b) (  )3 =  c) AD3 = BC.EB.CF
8.Cho tam giác ABC cân tại A ,vẽ các đ]ơngf cao AH và BK. Chứng minh rằng :  =  + 

Định lý cosin
1.Chứng minh rằng trong 1 hình bình hành tổng bình phương 2 đường chéo bằng tổng bình phương các cạnh
1.Cho tam giác ABC, chứng minh rằng: b2 – c2 = a(b.cosC – c.cosB)
2.Cho tứ giác ABCD.Chứng minh rằng :
AC ( BD ( AB2 + CD2 = AD2 + BC2
3.Cho tam giác ABC. Điểm D thuộc cạnh BC sao cho BD = 2CD
Chứng minh rằng : AB2 + 2AC2 = 3AD2 +  BC2
4.Cho tam giác ABC. Điểm D thuộc cạnh BC sao cho BD = 3CD
Chứng minh rằng : AB2 + 3AC2 = 4AD2 +  BC2
5.Cho 3 số a,b,c.Một tam giác có độ dài 3 cạnh lần lượt là

Chứng minh rằng tam giác ấy có 3 góc nhọn
5.Cho tam giác ABC có độ dài 3 cạnh a, b, c thoả mãn a4 = b4 + c4
a)Chứng minh rằng : B < A và C< A
b)Chứng minh rằng tam giác ABC có 3 góc nhọn
6.Tam giác ABC có độ dài các cạnh là a = 1,b = 2 , c = .Tính các góc
6.Tam giác ABC có B = 60o ; C = 45o ; BC = a
a)Tính độ dài các cạnh AB, AC
b)Chứng minh rằng : cos75o = 
7.Cho tam giác ABC có a = ,b= 2,c =  + 1.Tính A ,S ,ha,R
8.Cho tam giác ABC có a = 2 , b = , C = 120o.Tính c,S ha
9.Cho tam giác ABC, Chứng minh rằng :
abc(cosA + cosB + cosC) = a2(p – a) + b2(p – b) + c2(p – c)
10.*Cho tam giác ABC có 3 đường cao AA’,BB’,CC’ và H là trực tâm
Chứng minh rằng :
. + . + . = (AB2 + BC2 + CA2)
Định lý sin

1.Cho tam giác ABC có góc A = 60o và a = 6 Tính R
1.Cho tam giác ABC có góc A = 60o , B = 45o , b = 4.Tính hai cạnh b và c
1.Cho tam giác ABC có 3 cạnh a,b,c thoả :2(b – c) = a
Chứng minh rằng :a) sinA = 2(sinB – sinC)
b) 
1. Tam giác ABC có bc = a2 . Chứng minh rằng:
a) sin2A = sinB.cinC
b) hb.hc = ha2
2.Cho tam giác ABC. Chứng minh rằng nếu sinA = 2sinB.cosC thì ΔABC là tam giác cân
3.Cho tam giác ABC có trực tâm H. Chứng minh rằng các tam giác ABC, HBC, HAC, HAB có bán kính đường tròn ngoại tiếp bằng nhau
4. Cho tứ giác ABCD có AB = a , ( , ( ,(’ , (’ .Tính độ dài cạnh AD
5.Cho tam giác ABC . Chứng minh rằng:
a) a = b.cosC + c.cosB
b) sinA = sinB.cosC + sinC.cosB
c) ha = 2RsinB.sinC
6.Cho tam giác nhọn ABC.Kẻ các đường cao AA’ ,BB’ ,CC’
 
Gửi ý kiến

CHÂN LÝ CUỘC ĐỜI